Meerwaarde

Mensen leren door ervaring. Dat is een belangrijk principe voor werken op onze zorgsloperij. Zelf ervaren is een uitstekende manier om vaardigheden en kennis op te doen. Op de sloperij worden mensen bijna vanzelfsprekend en intuïtief aangesproken op hun mogelijkheden. Vaak hebben ze een duidelijke rol in het technische kennis. Niet hun tekorten worden benadrukt, maar juist hun kwaliteiten.

Veel mensen ervaren dat werken op de sloperij gezond maakt door het werken in de techniek en door de kleinschaligheid. Het werk is ook gezond, omdat het actief, doelgericht en zinvol is. De tijdsstructurering en het ontdekken van de individuele mogelijkheden zijn heilzaam. Veel hulpvragers missen structuur in hun leven. Zorgsloperij De Kans kan die structuur bieden. De gang van zaken op onze zorgsloperij kent meestal een vast verloop.

Een rijtje voordelen van het verblijven op de zorgsloperij: - de ruimte, de lage drempel en het informele karakter;
- de grote diversiteit in werkzaamheden en activiteiten;
- de context van de werk- en bedrijfscultuur;
- het normale leven;
- integratie door de vele contacten met de klant, collega’s en andere relaties;
- het werken met techniek (kennis verbreiden);
- zichtbare resultaten;
- lichamelijk bezig zijn;
- zelf zorgen in plaats van verzorgd worden.

Voelt zich veilig, kan werken aan eigen kwaliteiten, ontdekt nieuwe kwaliteiten, op eigen niveau werken, werkt aan voor hen haalbare mate van zelfredzaamheid.

Onze zorgsloperij is gevestigd in de hoofdstad van Friesland Leeuwarden, op het bedrijfsterrein De Zwette. Zorgsloperij heeft een goede samenwerking met Auto- en Recycling bedrijf De Zwette. Veel van ons materiaal is afkomstig van dit bedrijf en wordt op een creatieve, educatieve manier aangewend tot verrassende projecten.