Onze visie

Wat ons drijft is samen werken aan een mooiere duurzame wereld. Een wereld waarin iedereen mee doet en naar vermogen bijdraagt. Een samenleving waarin mensen écht samen leven en er aandacht is voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Zo mogen wij van elkaar leren, voor elkaar zorgen en met elkaar leven. Deelnemer staat centraal. Daarmee geven we aan dat iedere deelnemer bij ons als uniek persoon wordt gezien en tevens als iemand die zelf richting mag geven aan zijn/haar dagbesteding, werk- leer, re – integratie traject.


En we geloven niet alleen in een betere wereld maar we maken iedere dag concrete stappen in de goede richting. Wij zijn van mening dat een zinvolle daginvulling een grote bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestaan van de mens, ongeacht achtergrond of beperking.


Wij staan voor persoonlijke aandacht, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. Op De Zorgsloperij leggen we accent op de lichamelijke en geestelijke activiteit. Onze passie is participeren met een mooi kleinschalig Zorgsloperij en een plek midden in de samenleving waar iedereen blij van wordt. Bovendien geloven wij in een grote verantwoordelijkheid voor de wereld. Het gaat om echte liefde, om respect voor alles wat leven mogelijk maakt. Wij gaan voor duurzaamheid en levensvatbaarheid. Dat begint in het klein maar kan erg groots worden.

Verander muren in deuren! (Loesje) 

Onze zorgsloperij is gevestigd in de hoofdstad van Friesland Leeuwarden, op het bedrijfsterrein De Zwette. Zorgsloperij heeft een goede samenwerking met Auto- en Recycling bedrijf De Zwette. Veel van ons materiaal is afkomstig van dit bedrijf en wordt op een creatieve, educatieve manier aangewend tot verrassende projecten.