zorgsloperij de kans

Over zdk

Een kleinschalige organisatie

Zorgsloperij De Kans

Zorgsloperij is een kleinschalige zorginstelling met een eigen gezicht. Wij bieden professionele begeleiding en ondersteuning aan volwassenen tussen 18 t/m 67 jaar.

Bij Zorgsloperij De Kans is plaats voor mensen die op eigen tempo mogen en willen werken. Mensen met zowel geestelijk of lichamelijke beperkingen, die iets willen leren en/of ervaring op willen doen in de autotechniek en of houtbewerking. In de garage wordt er onder begeleiding vooral aan auto’s, brommers en andere voertuigen gewerkt. In de houtwerkplaats leer je producten maken. Bij Zorgsloperij werken mensen met een PGB, ZIN, WLZ, WMO en Forensische Zorg. Onze deelnemers werken met veel enthousiasme en inzet. De taken voor deelnemers die in de werkplaats werken zijn aangepast aan de cliënt zijn vaardigheden en of mogelijkheden. Het werk is onder begeleiding.

Ons team bestaat uit professionals en zijn gediplomeerd opgeleid om met mensen te werken die net een beetje meer aandacht nodig hebben en kunnen tegen een stootje.

Wij bieden individuele begeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding in groepsverband.

Verander muren in deuren! (Loesje)

Onze visie

Wij staan voor persoonlijke aandacht, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling.

Bij “De Kans” leggen we het accent op activerende geestelijke en lichamelijke activiteit.

Onze passie is om te participeren in een mooie kleinschalige groep in Wij cultuur ! Een plek midden in de samenleving waar iedereen welkom is en blij van wordt.

De doelgroep van Zorgsloperij de Kans omvat veelal mensen die reeds zijn afgeschreven door de maatschappij. Ook in reguliere zorginstellingen lopen zij vast. Zij lopen als het waren constant tegen een muur aan. Dit is met name het gevolg van een dusdanig ingewikkelde combinatie van (persoonlijkheids-) problematieken, aandoeningen en trauma’s die vraagt om specialistische begeleiding en ondersteuning. Deze meervoudige problematiek uit zich met enig regelmaat in gedragsproblemen, zoals onder meer het mijden van zorg. Zorgsloperij de Kans richt zich primair op deze groep mensen. Derhalve luidt de missie van Zorgsloperij de Kans:

“ Verander muren in deuren”

Mensen leren door ervaring

Meerwaarde

Mensen leren door ervaringen. Dit is een belangrijk principe op ons bedrijf.

Zelf ervaren is een uitstekende manier om vaardigheden en kennis op te doen. Bij De Kans worden mensen hierbij geholpen.

Veel mensen ervaren dat werken op de Zorgsloperij de Kans gezond maakt door het werken op de verschillende werkplaatsen en werkzaamheden en door de kleinschaligheid. Het werk is ook gezond, omdat het actief, doelgericht en zinvol is. Het werken aan gezondheid wordt breed opgevat en omvat ook het bereiden van gezonde maaltijden en sporten op locatie. De tijdsstructurering en het ontdekken van de individuele mogelijkheden zijn heilzaam.

Veel hulpvragers missen structuur in hun leven. Zorgsloperij de Kans kan die structuur bieden. De gang van zaken op onze organisatie kent een vast verloop en hecht sterk aan heropvoeding en cognitieve verandering door middel van het aanleren van normen en waarden.

Een aparte plek binnen onze organisatie neemt de zogenoemde “Wij-identiteit, Wij- cultuur” in. Het is in onze ogen belangrijk om deelnemers te helpen om zowel een

Wij-identiteit als een Ik-identiteit op te bouwen. De mensen zijn veelal hun Wij-identiteit kwijtgeraakt, terwijl je deel uit kunt maken van een groter familieband. Zorgsloperij de Kans creëert het gevoel van samenzijn en voor elkaar klaarstaan. Dat betekend dat we elkaar accepteren en respecteren, ongeacht onze achtergrond. We hebben oog voor de verschillen tussen de Wij-cultuur waarin bepaalde deelnemers zijn opgeroeid en de Ik-cultuur waarin andere deelnemers werden grootgebracht. Wij maken een succesvolle vertaalverslag tussen de beide culturen door uit te gaan van maximale participatie. Iedereen is gelijk en belangrijk met diens unieke talenten en kwaliteiten. Door deze door te  geven aan elkaar ontstaat een sterke ketting waarbij het geheel sterker is dan de delen. Mensen vinden herkenning bij elkaar en kunnen lief en leed delen. Tegelijkertijd maken wij duidelijk dat het ook belangrijk is dat ze energie blijven steken in hun eigen identiteit. Dat maakt onze organisatie uniek!

Niet hun tekorten maar juist hun kwaliteiten worden hierbij benadrukt en ook hoe het anders kan waardoor men weer positief veder kan en zich meer kan ontwikkelen. “Iets moois maken of repareren” geeft een enorme impuls aan het zelfvertrouwen en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Door in eigen tempo te leren kan er een aansluiting ontstaan op een gewone baan of een baan in een sociale werkplaats of kan er een betere overgang gecreëerd worden tussen school en werk.

Daarnaast werken wij met een beloningsysteem. welke in teamverband werkt. Zet jij je goed in voor je re-integratie, leer/werkplek/ dagbesteding en ben je een topper voor je team dan kun je met punten met je team leuke dingen doen.

Zoals een gezellig uitje of zelfs certificaten behalen.

Dus zet hem op en volg je gedrags verandering door de positieve benadering en de complimenten van De Kans

Lees verder

 

Mensen leren door ervaring

RVT (Raad van Toezicht)

Leden Raad van Toezicht De Kans Nr 2

Even voorstellen :

Mijn naam is Albert Scheffer en onlangs aangetreden als lid voor de Raad van Toezicht voor Kans 2.

Een mooie uitdaging die past bij mijn kennis en ervaring en blij dat ik weer wat een beetje terug kan naar mijn roots in Leeuwarden en het onderwijs, zorg en welzijn. Ik ben geboren en opgegroeid in Leeuwarden en daar de lerarenopleiding gedaan. De eerste jaren na mijn opleiding heb ik op verschillende scholen voor speciaal onderwijs gewerkt en allerlei vormen van volwassenonderwijs. Daarna heb ik jongeren begeleid die voortijdig hun opleiding hadden verlaten en werkervaringsprojecten opgezet. Naast mijn werk studeerde ik nog aan de universiteit en heb die ook afgerond. Vandaar ben ik gemeenten gaan adviseren over jeugdbeleid en tenslotte terecht gekomen bij de gemeente Drachten-Smallingerland waar ik de eerste jaren veel verschillende stadsvernieuwingsprojecten heb gecoordineerd. In 2006 ben ik begonnen met de invoering van de WMO en dat heb ik tot mijn pensionering in april van dit jaar gedaan waarbij de nadruk lag op het onderdeel wonen en zorg. Ik heb een partner met 3 kinderen en zelf uit een eerder huwelijk 2 kinderen dus in totaal 5 kids die op 1 na de deur uit zijn. Ik zie erg uit naar mijn nieuwe rol als toezichthouder om Kans2 te laten groeien. Ik geloof in hun visie en zal me tot het uiterste inspannen de dromen die we allemaal hebben uit te laten komen !

 

Ik ben Vidya Harkhoe: een Surinaamse vrouw en moeder van Roshan (7 jaar).

Als Ontwikkelingsdeskundige vind ik het belangrijk om voor de uitdagingen die op mijn pad komen, een duurzame oplossing te bedenken. Met deze instelling heb ik in tal van organisaties mijn bijdrage geleverd. Ik bied graag een helpende hand en heb een luisterende oor voor een ieder. Ik ben optimistisch en gepassioneerd in mijn werk, een doorzetter in het bereiken van doelen en resultaten. Een fijne collega die altijd oog heeft voor anderen en details voor de sfeer in het team. Als Ontwikkelingsdeskundige heb ik specialismen in onderwijstechnologie, verandermanagement, onderzoek, beleid en advies, evaluatie, monitoring en planning.

Mijn zoon is mijn inspiratiebron om aan te sluiten als Voorzitter bij de Raad van Toezicht van de Zorgsloperij. Ik geloof erin dat een ieder een kans verdient in het leven om een waardig bestaan te mogen hebben. Samen met een ieder van deze organisatie wil ik een bijdrage leveren aan de missie: Verander muren in deuren.

Vidya Harkhoe

Hallo, ik wil me even voorstellen.

Ik ben Kleis Pit, getrouwd en heb 2 kinderen en woon in Dokkum.

Ik heb een brede ervaring in organisaties in de zorg of non-profit sector, zoals het gevangenis wezen, het COA, MEE en bij verschillende welzijnsorganisaties. Momenteel werk ik als interim bestuurder. Heb een klus afgesloten als interim bestuurder bij een GGZ instelling en nu ben ik interim manager voor SCW Ameland

Ik ben gericht op innovatie, ontwikkeling en verbetering. Ik zie en benut kansen, zowel intern en extern, ik ga ervan uit dat veel mogelijk is, als je het maar probeert. Ik heb kennis en ervaring met verander- en projectmanagement. Mijn focus ligt op innovatie, fusietrajecten en organisatie- en cultuurverandering. I

k ben een teamspeler, met gevoel voor humor, integer, open en direct. Samen met mijn collegae toezichthouders meedenken, adviseren en De Kans vooruit helpen en waar mogelijk nieuwe en passende wegen zoeken.