zorgsloperij de kans

Over zdk

Een kleinschalige organisatie

Zorgsloperij De Kans

Zorgsloperij is een kleinschalige zorginstelling met een eigen gezicht. Wij bieden professionele begeleiding en ondersteuning aan volwassenen tussen 18 t/m 67 jaar.

Bij Zorgsloperij De Kans is plaats voor mensen die op eigen tempo mogen en willen werken. Mensen met zowel geestelijk of lichamelijke beperkingen, die iets willen leren en/of ervaring op willen doen in de autotechniek en of houtbewerking. In de garage wordt er onder begeleiding vooral aan auto’s, brommers en andere voertuigen gewerkt. In de houtwerkplaats leer je producten maken. Bij Zorgsloperij werken mensen met een PGB, ZIN, WLZ, WMO en Forensische Zorg. Onze deelnemers werken met veel enthousiasme en inzet. De taken voor deelnemers die in de werkplaats werken zijn aangepast aan de cliënt zijn vaardigheden en of mogelijkheden. Het werk is onder begeleiding.

Ons team bestaat uit professionals en zijn gediplomeerd opgeleid om met mensen te werken die net een beetje meer aandacht nodig hebben en kunnen tegen een stootje.

Wij bieden individuele begeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding in groepsverband.

Verander muren in deuren! (Loesje)

Onze visie

Wij staan voor persoonlijke aandacht, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling.

Bij “De Kans” leggen we het accent op activerende geestelijke en lichamelijke activiteit.

Onze passie is om te participeren in een mooie kleinschalige groep in Wij cultuur ! Een plek midden in de samenleving waar iedereen welkom is en blij van wordt.

De doelgroep van Zorgsloperij de Kans omvat veelal mensen die reeds zijn afgeschreven door de maatschappij. Ook in reguliere zorginstellingen lopen zij vast. Zij lopen als het waren constant tegen een muur aan. Dit is met name het gevolg van een dusdanig ingewikkelde combinatie van (persoonlijkheids-) problematieken, aandoeningen en trauma’s die vraagt om specialistische begeleiding en ondersteuning. Deze meervoudige problematiek uit zich met enig regelmaat in gedragsproblemen, zoals onder meer het mijden van zorg. Zorgsloperij de Kans richt zich primair op deze groep mensen. Derhalve luidt de missie van Zorgsloperij de Kans:

“ Verander muren in deuren”

Mensen leren door ervaring

Meerwaarde

Mensen leren door ervaringen. Dit is een belangrijk principe op ons bedrijf.

Zelf ervaren is een uitstekende manier om vaardigheden en kennis op te doen. Bij De Kans worden mensen hierbij geholpen.

Veel mensen ervaren dat werken op de Zorgsloperij de Kans gezond maakt door het werken op de verschillende werkplaatsen en werkzaamheden en door de kleinschaligheid. Het werk is ook gezond, omdat het actief, doelgericht en zinvol is. Het werken aan gezondheid wordt breed opgevat en omvat ook het bereiden van gezonde maaltijden en sporten op locatie. De tijdsstructurering en het ontdekken van de individuele mogelijkheden zijn heilzaam.

Veel hulpvragers missen structuur in hun leven. Zorgsloperij de Kans kan die structuur bieden. De gang van zaken op onze organisatie kent een vast verloop en hecht sterk aan heropvoeding en cognitieve verandering door middel van het aanleren van normen en waarden.

Een aparte plek binnen onze organisatie neemt de zogenoemde “Wij-identiteit, Wij- cultuur” in. Het is in onze ogen belangrijk om deelnemers te helpen om zowel een

Wij-identiteit als een Ik-identiteit op te bouwen. De mensen zijn veelal hun Wij-identiteit kwijtgeraakt, terwijl je deel uit kunt maken van een groter familieband. Zorgsloperij de Kans creëert het gevoel van samenzijn en voor elkaar klaarstaan. Dat betekend dat we elkaar accepteren en respecteren, ongeacht onze achtergrond. We hebben oog voor de verschillen tussen de Wij-cultuur waarin bepaalde deelnemers zijn opgeroeid en de Ik-cultuur waarin andere deelnemers werden grootgebracht. Wij maken een succesvolle vertaalverslag tussen de beide culturen door uit te gaan van maximale participatie. Iedereen is gelijk en belangrijk met diens unieke talenten en kwaliteiten. Door deze door te  geven aan elkaar ontstaat een sterke ketting waarbij het geheel sterker is dan de delen. Mensen vinden herkenning bij elkaar en kunnen lief en leed delen. Tegelijkertijd maken wij duidelijk dat het ook belangrijk is dat ze energie blijven steken in hun eigen identiteit. Dat maakt onze organisatie uniek!

Niet hun tekorten maar juist hun kwaliteiten worden hierbij benadrukt en ook hoe het anders kan waardoor men weer positief veder kan en zich meer kan ontwikkelen. “Iets moois maken of repareren” geeft een enorme impuls aan het zelfvertrouwen en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Door in eigen tempo te leren kan er een aansluiting ontstaan op een gewone baan of een baan in een sociale werkplaats of kan er een betere overgang gecreëerd worden tussen school en werk.

Daarnaast werken wij met een beloningsysteem. welke in teamverband werkt. Zet jij je goed in voor je re-integratie, leer/werkplek/ dagbesteding en ben je een topper voor je team dan kun je met punten met je team leuke dingen doen.

Zoals een gezellig uitje of zelfs certificaten behalen.

Dus zet hem op en volg je gedrags verandering door de positieve benadering en de complimenten van De Kans

Lees verder